Nazad na vrh

Automatski sistemi za montažu

Automatski i manuelni Pick&Place sistemi za SMD montažu

Automatski i manuelni Pick&Place sistemi za SMD montažu

  • Stoni manipulatori za manuelnu montažu SMD-a i automatski sistemi za montažu do 120.000 komponenti na sat
Peći za lemljenje

Peći za lemljenje

  • Peći sa komoron i peći sa sistemom razlivanja nemenjeni različitim PCB proizvodnim kapacitetima .
Sistemi za talasno i selektivno lemljenje

Sistemi za talasno i selektivno lemljenje

  • Kompaktni stacionarni agregati za lemljenje sa opcionim postoljem i mašinom za selektivno lemljenje
Stencil (Šablon) štampači

Stencil (Šablon) štampači

  • Manuelni, poluautomatski i automatski štampači sa kalajnom pastom.
Napredni sistemi za demontažu BGA

Napredni sistemi za demontažu BGA

  • Sistem za montažu/demontažu elemenata tipa: PBGA, µBGA, CSP, Flip Chip i svih SMD elemenata.
Stanice za ubacivanje i odlaganje ploča i transportne trake

Stanice za ubacivanje i odlaganje ploča i transportne trake

  • Oprema koja povezuje mašine i proizvodnu liniju.
Roboti za lemljenje i nanošenje paste za lemljenje

Roboti za lemljenje i nanošenje paste za lemljenje

  • Velika radna površina: 520 x 520 mm
  • Smeštanje 255 programa za lemljenje
  • Mogućnost adaptacije robota prema potrebama klijenta
Trake za spajanje traka sa komponentama

Trake za spajanje traka sa komponentama

  • One omogućuju lakoću i preciznost prilikom spajanja traka sa komponentama u puniocama na  "Pick & Place" mašinama.