Nazad na vrh

Samolepljive trake za spajanje

Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0181-8MM
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 8 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0181-8MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0181-8MM

Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0181-12MM
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 12 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0181-12MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0181-12MM

Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0181-16MM
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 16 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0181-16MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0181-16MM

Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0181-24MM
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 24 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0181-24MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0181-24MM

Duple samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0182-8MM
Duple samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 8 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Perforacija trake za spajanje odgovara perforaciji SMD take
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0182-8MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Duple samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0182-8MM

Duple samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0182-12MM
Duple samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 12 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Perforacija trake za spajanje odgovara perforaciji SMD take
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0182-12MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Duple samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0182-12MM

Duple samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0182-16MM
Duple samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 16 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Perforacija trake za spajanje odgovara perforaciji SMD take
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0182-16MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Duple samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0182-16MM

Duple samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0182-24MM
Duple samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta
 • Širina trake: 24 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Perforacija trake za spajanje odgovara perforaciji SMD take
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0182-24MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Duple samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0182-24MM

Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Šifra: RE-T0183A-8MM
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama (4u1)

 • Broj komada na formi: 4
 • Boja: žuta
 • Širina trake: 8 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0183A-8MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Kataloški broj: RE-T0183A-8MM

Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Šifra: RE-T0183A-12MM
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama (4u1)

 • Broj komada na formi: 4
 • Boja: žuta
 • Širina trake: 12 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0183A-12MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 12mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Kataloški broj: RE-T0183A-12MM

Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Šifra: RE-T0183A-16MM
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama (4u1)

 • Broj komada na formi: 4
 • Boja: žuta
 • Širina trake: 16 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0183A-16MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama (4u1)
Samolepljive trake za spajanje 16mm SMD traka sa komponentama (4u1) | Kataloški broj: RE-T0183A-16MM

Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama (2u1)
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama (2u1) | Šifra: RE-T0183A-24MM
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama (2u1)

 • Broj komada na formi: 2
 • Boja: žuta
 • Širina trake: 24 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 1000 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0183A-24MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama (2u1)
Samolepljive trake za spajanje 24mm SMD traka sa komponentama (2u1) | Kataloški broj: RE-T0183A-24MM

Duple samolepljive trake sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0188B-8MM
Duple samolepljive trake sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta/žuta/crna
 • Širina trake: 8 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0188B-8MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Duple samolepljive trake sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Duple samolepljive trake sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0188B-8MM

Jedinačna samolepljive traka sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Jedinačna samolepljive traka sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Šifra: RE-T0188A-8MM
Jedinačna samolepljive traka sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama

 • Boja: žuta/crna
 • Širina trake: 8 mm
 • Dužina trake: 48 mm
 • Pakovanje sadrži: 500 komada
 • Cena po pakovanju
Šifra: RE-T0188A-8MM Proizvođač: REECO Cena: po zapytaniu
zum: Jedinačna samolepljive traka sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama
Jedinačna samolepljive traka sa crnim elementom za spajanje 8mm SMD traka sa komponentama | Kataloški broj: RE-T0188A-8MM